Nếu bạn có lời mời hợp tác với chúng mình như tham gia diễn thuyết, hợp tác sản xuất chương trình, sản phẩm & dịch vụ, các khoá học dành cho phụ nữ hoặc để biết thêm thông tin chi tiết khác, bạn vui lòng gửi email cho chúng mình theo địa chỉ:
Beblessed.vn@gmail.com

hoặc bạn có thể kết nối qua inbox Facebook Page: https://www.facebook.com/beblessed.vn

 

Để lại lời nhắn của bạn tại đây

Follow @beblessed.vn on Instagram